Επιμέρους ηλεκτρονικοί τόμοι

Λύκειο / Ευρύ κοινό

Εγκυκλοπαίδεια για τον Πλάτωνα, τη φιλοσοφία του και την επίδραση που άσκησε η σκέψη του κατά την αρχαιότητα, τη νεότερη και τη σύγχρονη εποχή. Η εγκυκλοπαίδεια συνοδεύεται από έναν σύντομο οδηγό, «Ο Πλάτων σε 80 λήμματα», για τον Πλάτωνα και για σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης των Αθηνών με έμφαση στην «άγνωστη» Ακαδημία Πλάτωνος και την περιοχή της.

Γυμνάσιο

Εγκυκλοπαίδεια για τον Πλάτωνα, τη φιλοσοφία του και την επίδραση της σκέψης του κατά την αρχαιότητα τη νεότερη και τη σύγχρονη εποχή, προσαρμοσμένη για τις ανάγκες των μαθητών του γυμνασίου.

Δημοτικό

Εγκυκλοπαίδεια για τον Πλάτωνα, τη φιλοσοφία του και την επίδραση της σκέψης του κατά την αρχαιότητα τη νεότερη και τη σύγχρονη εποχή, προσαρμοσμένη για τις ανάγκες των μαθητών του δημοτικού.